Kdo jsme Aktuality Akce Ke stažení Modlitby Odkazy Kontakty


Modlitební témata


Za jednotu a porozumění v AKA
 • Chceme si uchovat dar, který nám byl dán v podobě úžasného spojení křesťanů různých církví a vyznání.
Náplň činnosti AKA
 • Rádi bychom pomohli v duchovním povzbuzení ve službě v AČR a vytvoření společenství křesťanů spojených s armádou. Hlavní činností je pravidelné zářijové setkání, kde v průběhu víkendu je možnost být spolu, slyšet dvě přednášky na duchovní téma, odpočnout si a zasportovat.
Nový vedoucí AKA
 • Chceme nalézt nástupce ve vedoucí pozici AKA.
Oslovení nových lidí pro AKA
 • Rádi bychom, aby se AKA rozrostla a to nejen v aktivitách, ale samozřejmě i co do počtu lidí, kterým může nabídnout společenství.
Za AČR
 • reforma AČR (chceme modlitbou podpořit volbu správných rozhodnutí a vyprošovat Boží řízení dalšího směřování AČR)
 • vnímání AČR ze strany veřejnosti (modlitbou chceme přispět při znovunalézání kreditu a důvěry v AČR)
 • za lidi v aktivní službě
 • za lidi odcházející do civilu v souvislosti s reformou, ale i s odchodem do zálohy (chceme prosit za Boží pomoc pro všechny, kdo řeší nelehký přechod do civilního života, zejména v otázkách hledání nového profesního uplatnění)
 • za vrcholové vedení AČR (modlitbou chceme prosit za příchod nových lidí schopných AČR posunout správným směrem při vytváření kvalitní armády a dobře plnících své poslání)
 • nalezení a upevnění vztahů důvěry mezi nadřízenými a podřízenými (chceme modlitbou přispět k postupné změně situace v AČR, kdy obecně panuje negativní postoj mezi vrcholovým vedením a zbytkem armády)
 • za účastníky mírových misí a jejich rodinné příslušníky (chceme prosit za šťastný návrat domů a pomoc při řešení nelehkých situací, zejména v souvislosti s častou zkušeností, že mise mnohým kolegům zásadním způsobem nabourává rodinné vztahy)
Celosvětový den modlitby za duchovní společenství