Kdo jsme Aktuality Akce Ke stažení Modlitby Odkazy KontaktyProč AKA?

Vznik Asociace křesťanů v armádě (AKA) se datuje někdy do roku 1998. AKA sdružuje lidi profesně spjaté se službou v AČR, kteří se hlásí ke křesťanské víře. AKA je, z hlediska příslušnosti k církvím, ekumenická. Hlavní myšlenkou, která dala vzniknout této asociaci, byla snaha nabídnout lidem sloužícím v AČR, kteří se cítí být osloveni křesťanskou vírou, možnost sdílení duchovních hodnot a vzájemného poznání. Je totiž až s podivem, kolik křesťanů v armádě slouží s pocitem, že jsou se svou vírou ve svém prostředí jistě osamoceni. Opak je však pravdou. Mnohdy o sobě vlastně jen neví. Jedním z významných cílů AKA je tedy vytvoření určitého společenství křesťanů v naší armádě.


První začátek

Kořeny AKA v České republice nejsou úplně jasné, spíše se zdá, že jich je hned několik.

Jednou z prvních aktivit, která předcházela vzniku dnešní podoby AKA, byla snaha několika pracovníků z ACCTS - Association for Christian Conferences, Teaching and Services z USA a z AMCF – Association of Military Chriastian Fellowship (což jsou společenství podobná AKA, které fungují v zahraničí a zastřešují jednotlivé národní skupiny) vyhledat a povzbudit nějaké křesťany v naší armádě. Mimo samostatné menší návštěvy soukromějšího rázu, byla zorganizována v Kroměříži konference o vojenské etice pro důstojníky AČR. K organizátorům nebo garantům patřili mimo jiné Zdeněk Krejčí a generál Dufek.


Druhý začátek

Za druhý možný kořen vzniku by bylo možno považovat malé společenství někdejších studentů Vojenské akademie v Brně: Kamil Golombek, Jan Jezl a Petr Trefil, jejichž vizí byl vznik širšího společenství křesťanů působících na VA Brno a posléze v místech služby, kam měli po ukončení svého studia nastoupit. Cíl byl jasný, probudit k aktivitě lidi věřící a hledající. S Boží pomocí se bylo kde učit. Existuje totiž mezinárodní program na podporu mladých důstojníků nebo kadetů, který se odehrává ve Skalistých horách v Coloradu v USA, kterého se na počátku zúčastnil Kamil Golombek, a díky kterému byly prohloubeny vazby naší dnešní AKA směrem k podobným asociacím, které existují v jiných státech.


Třetí kořen

Třetím kořenem, byť možná nepřímým, bylo založení duchovní služby v AČR. Ne že by kaplani zakládali AKA, ale vždy tuto činnost podporovali a poskytovali jí svou záštitu.


Minulost v datech

Každá historie by měla být opřená trochu o data. Konference v Kroměříži se uskutečnila v roce 1997. Kaplanská služba v AČR vznikla hned následující rok 1998.

Rok 1998 se nesl v duchu získávání kontaktů. Na kaplany a na další křesťany v armádě. V hlavách Kamila Golombka, jeho ženy, Bedřicha Vašků a Tomáše Holuba v té době vznikla myšlenka uspořádat historicky první skutečné setkání křesťanů v AČR. Příprava zabrala ještě nějaký čas, ale v roce 1999 se v Hradci Králové, i když trochu nesměle, poprvé setkali první vojáci. Zde se také v jedno spojily všechny kořeny, které předcházely vzniku AKA, takže se setkali generál Dufek, kaplani, kadeti a další, do té doby pro mnohé neznámí křesťané. Setkání nebylo dlouhé, jen pátek večer a sobota. Organizátoři představili prvotní ideu AKA jako společenství vojáků křesťanů, hovořilo se o jejím možném poslání, jak se organizovat a o celkové náplni její činnosti.

Následující rok 2000 už o něco větší skupinka zainteresovaných lidí připravila druhé setkání AKA. Místo nebylo úplně tradiční, protože se jednalo o bývalý pionýrský tábor v Černé Hoře u Brna. V té době již naštěstí ve vlastnictví křesťanské misijní organizace. Setkání bylo poprvé celo víkendové a pamatovalo se nejen na „nudné“ sezení a naslouchání řečníkům, ale také na odpočinek a zábavu. Pro existenci AKA to byl další klíčový okamžik. Kromě všeho dobrého jsme se totiž teprve zde začínali učit překonávat určité bariéry, které existovaly díky značné různorodosti denominací či vyznání, a tedy i různým názorům na další směrování aktivit, které by AKA měla obsáhnout. Je nutno podotknout, že AKA je, co se týče denominační různosti, oproti svým kolegyním v zahraničí unikátní. Unikátní je zejména převažující početní zastoupení katolického vyznání (asi 80%) a zejména výborná ekumena, protože se v AKA daří úžasným způsobem vzájemně spojit lidi katolického a evangelického zaměření.

Počínaje třetím ročníkem byla položena tradice setkávání ve Ždírci nad Doubravou, kde se setkání AKA konalo třikrát po sobě.

Šesté setkání začíná novou tradici setkávání v Evangelickém středisku v Chotěboři, kde je v tomto roce 2007 už deváté setkání.


Budoucnost AKA

Historie i budoucnost AKA bude určitě pokračovat. Kromě ročních velkých setkání se rozvíjí fungování malých lokálních skupin a organizačních schůzek lidí zapojených do organizace aktivit AKA. Rok od roku se existence AKA dostává stále více do povědomí příslušníků AČR a na organizovaných setkáních se objevují stále nové tváře. Věříme, že myšlenka založení armádního společenství křesťanů bude do budoucna s Boží pomocí přinášet stále více ovoce.