Kdo jsme Aktuality Akce Ke stažení Modlitby Odkazy Kontakty


Academy Europe Exploration


Co?

Jedná se o návštěvu skupiny kadetů vojenských akademií USA (tedy Army, Navy a Air Force) na zařízení obdobného typu v Evropě. Jednou s poměrně stabilních zastávek je právě Česká republika, ale také Polsko, Maďarska, Ukrajina a další. Kadeti jsou doprovázení menším počtem spolupracovníků ACCTS.

O čem?

Především se zde jedná o výměnu zkušeností, především z profesního hlediska. Z hlediska křesťanského se jedná o podporu společenství vojáků - křesťanů, nebo konkrétní podpora skupiny studentů na dané akademii / škole.

Kde?

Cestou obvykle kadeti zavadí o Prahu, ale cílová města jsou hlavně Brno, Vyškov nebo Hradec.

Kdy?

V době jarních prázdnin - obvykle březen (2-4 týden)

Jak často?

1x ročně, někdy díky různým termínům prázdnin jede více jak jedna skupina kadetů - ale časové rozpětí je minimální.

Proč tam jet/nejet?

"Když nejde hora k poutníkovi, musí poutník k hoře" - asi je to mírně modifikované vůči originálu, ale jasné je, že není potřeba nikam jezdit. Akce probíhá vždy na školách, takže stačí akci zaregistrovat (např. na nástěnkách, na tomto webu, osobní pozvání atd.) a zúčastnit se. Aby bylo jasno, nejedná se o žádné "jen formální" schůzky, minulé akce končily bowlingem nebo vinným sklípkem a byly velmi příjemné. Škoda jen, že se jich neúčastnilo více studentů.

Kdo akci organizuje?

ACCTS ve spolupráci s místními skupinami vojáků - křesťanů z daných akademií a na straně druhé zástupci národních společenství vojáků křesťanů, tedy např. AKA.

Zpět

Osobní postřehy účastníků

Prostřednictvím našich dlouholetých přátel z USA Earla a Sue Casnerových přijely dvě skupiny amerických kadetů do Brna v březnu 2007. Hlavním cílem bylo se setkat se studenty naší Univerzity obrany, se kterými by se mohli sdílet o životě na škole a víře. Američtí kadeti byli ze tří největších vojenských škol - West Point (pozemní vojsko), Minneapolis (námořní akademie) a Air Force Academy (letecké akademie), kde byli zapojeni do místních křesťanských společenství.

První skupinu vedla paní Barb Wiley a kadetů bylo šest: Kurt, Nicholas, Richard, Mary-Alice, Sarah a Amy. Podařilo se taky setkat na Univerzitě s některými našimi studenty, kteří se znali s univerzitním kaplanem Martinem Vařekou, jehož pomocí toto setkání proběhlo. Dověděli jsme se, jak tam studují, žijí, jak probíhá výcvik a proč na školu šli. Bylo zajímavé to srovnat se studiem na naší vojenské škole, co je náročnější. Co myslíte? Další večer jsme se sešli na bowlingu a tam se Američani skutečně odvázali. V Brně byli tři dny a o víkendu jeli na jeden den do Prahy.

Druhou návštěvu provázeli právě Earl a Sue Casnerovy spolu s dalším párem Steve a Rita. Steve byl bývalý pilot letounu F-111 Aardwark. Amerických studentů bylo tentokrát míň - jen dva - Daniel a Kate. Daniel studoval na pilota a Kate na odbornost mezinárodních vztahů. Opět setkání se studenty UO a bowling. Moc se to všem líbilo. Po třídenní návštěvě Brna pobyt v České republice zakončili v Praze.

Chtějí přijet i další rok, tak jsme zvědaví.

Juraj a Hanka HuboviZpět