Kdo jsme Aktuality Akce Ke stažení Modlitby Odkazy Kontakty


25. setkání AKA AČR, za přispění Duchovní služby AČR

28.9.-1.10.2023

Hoješín u Seče25. setkání AKA představuje významné jubileum, které navazuje na zatím nepřerušenou řadu setkání křestanů všech vyznání, zapojených aktivně či neaktivně, v armádě České Republiky.

Setkali jsme se v Hoješíně u Seče, kde jsme využitli prostory Františkánských sester. Setkání se povedlo, přes nabitý program jsme si našli čas i na odpočinek. Velmi povzbuzující bylo vidět nebývale mnoho nových tváří, za co jsme Bohu vděčni, protože věříme, že AKA může mít přínos pro každého křesťana, který slouží v armádě. Díky zvolenému termínu ke konci září míváme také štěstí na dobré počasí, což se stalo i v tomto roce.
Témata přednášek i celý program si může každý prohlédnout v přiloženém souboru.Těšíme se na vás.