Kdo jsme Aktuality Akce Ke stažení Modlitby Odkazy Kontakty


24. setkání AKA AČR, za přispění Duchovní služby AČR

23. - 25.9.2022

sv. Hostýn24. setkání AKA navazuje na zatím nepřerušenou řadu setkání křestanů všech vyznání, zapojených aktivně či neaktivně, v armádě České Republiky.

Setkání proběhne v poutním areálu Svatý Hostýn, který leží na stejnomenné vrcholu ve výšce 718 metrů. Účastníci budou ubytování v Domě č. 3. Detaily programu jsou uvedeny v tomto létáku. Leták obsahuje i mapku, kde přesně najít Dům č. 3.

Začínat budeme v pátek večer. Jako v předchozích letech se snažíme o vyladěný mix duchovní stravy, zajímavých přednášek, poznání i odpočinku. Doufáme, že každý si najde svoje.

Důležité upozornění pro organizaci příjezdu - pro vjezd autem je nutné povolení! Parkování pouze na vyhrazených místech za Dům č. 3. Doposud nahlášeným účastníkům bylo zasláno emailem. Kdo by ještě potřeboval, prosím kontaktuje organizátory. Telefonní číslo a další informace jsou uvedeny v tomto
dokumentu.

Letos jsme si také zvolili motto:
„Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno.“


Těšíme se na vás.