Kdo jsme Aktuality Akce Ke stažení Modlitby Odkazy Kontakty


20. setkání AKA AČR a MMI ASR

v klášteru premonstrátů v Želivě

12. - 14.10.2018

12 - 14. října proběhlo v Želivy výroční - již 20. setkání Asociace křesťanů v armádě (www.aka-acr.cz), na kterém se setkalo kolem 60 účastníků z České republiky, Slovenska a mohli jsme přivítat i vzácnou návštěvu z USA Della McDonalda and friends.

Setkání začalo v pátek večer představením „Veriacich vojakov ozbrojených sil Slovenskej republiky“. Poté následovala opravdu velmi zajímavá přednáška ThLic. Tomáše Mlýnka (vojenského kaplana z Pardubic) o jeho zkušenosti z mise na hlavním velitelství operace Resolute Support v Kábulu (Afghánistán), kde působil jako zástupce hlavního kaplana celé mise. Přednáška byla velmi působivá, emotivní, obsahujících mnoho detailů i z osobní roviny.

Další den následovala inspirativní přednáška o sociálních aspektech slovenské duchovní služby v armádě. Odpoledne jsme pokračovali přednáškou o vztazích, které jsou vlastně luxusem našeho života (přednášel ThLIc. Tadeáš Spišák). V neděli ráno pak byla poslední přednáška našich amerických přátel o fungování mezinárodní celosvětové organizace křesťanů v armádě – ACCTS (Association for Christian, Conferences, Teaching and Services – www.acts.org).

Avšak náplní setkání nebyly jen přednášky, program byl mnohem pestřejší. Letos byla jeho součástí i dopolední prohlídka klášterního pivovaru s ochutnávkou piva a odpolední prohlídka premonstrátského kláštera. Nedílnou součástí byly i ekumenické bohoslužby a obřad modlitby za mír a za padlé ve válečných konfliktech. Kdo měl večer chuť, mohl zajít i na varhanní koncert. Na setkání AKA je však i čas a prostor na společné sdílení s ostatními, na posezení u něčeho dobrého, prostě čas strávený s lidmi, kteří mají něco společného – armádu a svoji křesťanskou víru.

Na závěr mi dovolte všechny pozvat na příští setkání, které se uskuteční 11. – 13. 10. 2019 ve Fryštáku.

Několik ohlédnutí za proběhlou událostí: Řízená degustace a výklad o fungování místního pivovaru vzbudila očekávaný zájem. Včetně našich vzácných přátel Della McDonalda a jeho přátel.

Ochutnávání se přirozeně netýkalo našich nejmenších :-) Poznámka redaktora - z použitých snímků to vypadá pouze na degustaci piva. Samozřejmě platí, že naším hlavním cílem je vždy "dobře vyvážená strava", která obsahuje dost duchovní

Takto vypadala pozvánka na setkání.