Kdo jsme Aktuality Akce Ke stažení Modlitby Odkazy Kontakty


18. setkání AKA

na zámku Komorní Hrádek

7.-9. říjen 2016


Ve dnech 7.-9. října 2016 proběhlo ve státním zámku Komorní Hádek 18. setkání Asociace křesťanů v armádě. Na setkání vystoupil se svou přednáškou Mgr. Martin Flosman (pracuje jako archivář ve VHÚ). Autor knihy Padre a Rebe hovořil na téma: V zákopech velké války –feldkuráti Rakouska-Uherska a jejich po válečné osudy. přednášku doprovázel historickými fotografiemi.

Jako druhého jsme vyslechli kpt. Mgr. Jana Kupku – vojenského kaplana Hradní stráže, duchovního Českobratrské církve evangelické s přednáškou o manželství v Novém zákoně. Debata se rozvinula v živou diskusy ohledně rozvodů u jednotlivých církví.

Na závěr k nám zavítala návštěva nejočekávanější: hlavní kaplan Duchovní služby AČR
plk. Mgr. Jaroslav Kníchal, který představil Duchovní službu armády České republiky a v zámecké kapli pak odsloužil mši.

Jako zpestření byla přichystána prohlídka nedalekého kláštera na Sázavě. Tam všechny dotazy glosovala a k dětem skvělým způsobem hovořila paní kastelánka - PaedDr. Jaroslava Matoušová.prap. Bc. Vladan Vlček
za vedení AKA-AČR


Z pohledu osoby, která si pouze užívala výhod skvěle připravené akce mohu směle prohlásit, že to bylo jedno z nejlepších setkání AKA za celou historii. Místo zámku bylo výjimečné, stejně jako péče o nás.

Co se přednášek týče, pouze potvrzuji, že volba témat i přednášejících je každý rok vynikající, kombinace praktičtějších, teologických i historických témat. Tedy vybere si každý.

Také velmi děkuji za podporu AKA ze strany kaplanské služby AČR a zejména hlavního kaplana
plk. Jaroslava Kníchala. Bez vás bychom bratři byli velmi ochuzení - bez bohoslužby by podobná setkání byla více méně akademickým či kamarádským posezením.

V neposlední řadě velké díky stávajícímu vedení AKA, zejména Vladanovi, Pavlovi a Martinovi, za jejich neutuchající práci a nasazení. Děláte to skvěle!!! :-)Kamil Golombek s rodinou
AKA