Kdo jsme Aktuality Akce Ke stažení Modlitby Odkazy Kontakty


16. setkání AKA

ve vojenském hotelu Kramolín

3.-4.(5.) říjen 2014


16. setkání AKA, tetokrát o Dalešické přehrady, proběhlo v podobného duchu, jako setkání předchozí. Je to vždy vzácná příležitost, kdy se můžeme potkat bez ohledu na to, ve které části země žijeme nebo sloužíme.

Program byl jako vždy výborně připravený, myšleno bylo nejen na vojáky, resp. muže, ale na své si přišly s výbornou přednáškou také naše ženy. A jak by na podobná setkání mohly jezdit celé rodiny, kdyby nevěděly, co s dětma - takže i ty se rozhodně nenudily.

Kromě přednášek jsme využili plně okolí a zvládli dva příjemné výlety plné diskusí, jeden na místní rozhlednu a pak výletní okruh lodí po přehradě.

Osobně musím říct, že vždy po návratu z každého setkání AKA se cítím velmi povzbuzený a jistý, že spousta práce a toho, co děláme nejen v našich sborech a farnostech, ale také v zaměstnání a v běžném civilním životě, dáva smysl. Kristus nikdy nebyl a není pouze v kostelích, chrámech nebo církevních shromážděních.

Jestli vám toto setkání nevyšlo, přijeďte příště. Stojí to za to.

KG