Kdo jsme Aktuality Akce Ke stažení Modlitby Odkazy Kontakty


15. setkání AKA

Luleč u Vyškova

4.-5. řijna 2013


Víkend s věřícími vojáky

Vojáci různých útvarů AČR, kteří vytvářejí ekumenické společenství v rámci Asociace křesťanů v armádě, prožili v prvním říjnovém týdnu, podobně jako v uplynulých letech, i s rodinami společný víkend, tentokrát v prostorách Pastoračního centra v Lulči u Vyškova.

Patnáctiletá existence setkávání vede k zamyšlení nad smyslem domácích i zahraničních aktivit, kdy jsme si blízko vojenskou profesí i křesťanskou vírou, třebaže čerpáme z rozdílných konfesních tradic.

Setkání s inteligentní a opravdovou podobou křesťanství, porozumění aktuálním problémům nahlíženým z různých úhlů pohledu, sjednocení se při společné modlitbě, setkání s přáteli, to je to, co zde hledáme a často i nacházíme.

„Škoda, že tu není Lenka.“ „Už jsem slyšel řadu přednášek s podobným zaměřením, ale teprve toto mě oslovilo.„ - To jsou některé z reakcí na velmi autentickou výpověď našich přátel z mezinárodní asociace křesťanů v armádě Karin a Thoruna Rainerových, kteří se podělili o svou zkušenost s vytvářením a sdílením radosti v manželském vztahu, kdy by neměla chybět dobrá vůle, iniciativa a odpuštění.

K tématu odpuštění se vrací i vojenský kaplan letecké základny Petr Němec a překvapeně zjišťujeme, jak tento důležitý prvek duševního zdraví a duchovní zralosti zasahuje do širokých souvislostí profesního i osobního života.

Jsme vojáci a máme zkušenost s násilím, jímž jsou zasaženy mnohé části světa. Klíčovým momentem našich setkání je proto společné obrácení se k Bohu o pomoc pro tento svět, za dar míru i odvahu pro všechny, kteří nasazují své síly v boji se zlem. Stejně tak se sjednocujeme v prosbě za ty, kteří v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím zahynuli nebo svůj život obětovali za život a svobodu druhých.