Kdo jsme Aktuality Akce Ke stažení Modlitby Odkazy Kontakty


14. setkání AKA

Mrákotín

5. - 6. řijna 2012


Obec Mrákotín u Telče byla ve dnech 5. až 7. října tohoto roku místem setkání věřících vojáků a zaměstnanců armády a jejich rodin.

Stalo se už tradicí, že podzimní víkend prožitý společně nám poskytuje ekumenický prostor pro vzájemné sdílení se ve zkušenosti vojenské profese a křesťanské víry. Asociace křesťanů v armádě, která od svého vzniku v roce 1999 tato setkání pravidelně organizuje, při volbě místa a programu reflektuje vedle duchovních i širokou škálu dalších aktuálních potřeb vojáků i zaměstnanců AČR.

Do večerní přírody zasazený vzpomínkový rituál s modlitbou za dvaačtyřicet vojáků, kteří přišli o život při výkonu služby v misích, moderovaný kaplanem Univerzity obrany Janem Pacnerem, vytvořil působivý úvod do společného víkendu i k následné autentické reportáži, mapující některé okamžiky života na základnách v Iráku a v jejich okolí, tak jak je prostřednictvím kamery zachytilo vnímavé oko vojáků.

Aktuálním tématem, vzhledem k charakteru vojenské služby, jsou partnerské vztahy. O svoje zkušenosti se podělil trvalý jáhen a člen církevního soudu v Brně Jan Špilar. Poukázal na bohatství i úskalí partnerského života a naznačil cesty k plnějšímu vzájemnému porozumění si.

Téma partnerství rozšířil o rozměr modlitby v ekumenickém prostředí vojenský kaplan v záloze Jakub Holík. Na základě zkušeností z působení v armádě i ve farnostech, kde v řadě rodin manželé čerpají z rozdílné konfesní tradice a otázky náboženské praxe a výchovy dětí jsou živé, vyzdvihl význam pevného zakotvení v určité tradici, tolerance a uvažoval i o přínosu rozdílného náboženského přístupu, promítajícího se i do modlitby, pro soužití lidí.

Obě sdělení nás oslovila svou otevřeností i humorem a spolu s diskusí umožnila hlubší vhled do našich vzájemných vztahů a do způsobu nahlížení na život skrze vztah k Bohu.

Společný výlet k blízkému kostelíku sv. Jáchyma s překrásným výhledem do barevné podzimní krajiny, návštěva nedaleké historické Telče i večerní posezení u skleničky vína s novými i starými známými, to všechno dotvořilo přátelskou atmosféru, která už tradičně na setkáních vládne.